• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Участь у міжнародних організаціях
Опубліковано 04 січня 2022 року о 11:29

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)


(інформаційна довідка)


Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) була створена в 1972 році і є провідним структурним підрозділом в рамках системи ООН, який відповідає за глобальні питання захисту навколишнього середовища, забезпечення раціонального використання природних ресурсів та сталого розвитку довкілля.

Мандат ЮНЕП визначається Резолюцією 2297 Генеральної Асамблеї ООН від 15.12.1972 р., рішеннями конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку 1992 р., Найробійською декларацією про роль і мандат ЮНЕП 1997 р., а також Мальмьонською декларацією міністрів екології 2000 р.

ЮНЕП охоплює такі завдання як екологічна оцінка умов і тенденцій на світовому, регіональному і національному рівнях, розвиток міжнародних і національних екологічних інструментів та зміцнення інституційної спроможності для збалансованого управління навколишнім середовищем.

Робота ЮНЕП базується на 7 тематичних напрямах діяльності, спираючись на результати наукових досліджень, найважливіші висновки міжнародних і регіональних форумів і відповідно до затвердженої Середньострокової стратегії ЮНЕП на 2022-2025 рр. Серед них зокрема заходи щодо боротьби зі зміною клімату, дії з усунення хімічних речовин та забруднення, дії з охорони природи, наукова політика, управління навколишнім середовищем, фінанси та економічні перетворення, а також цифрові перетворення.

На додаток до своїх програмних напрямів діяльності ЮНЕП продовжує фокусувати зусилля на забезпеченні переходу до «зеленої» економіки, а також здійснює свій внесок в екологічний аспект «Цілей сталого розвитку» та Порядку денного розвитку на період до 2030 року.

У сферу діяльності ЮНЕП також входить розробка рекомендацій і міжнародних договорів з таких питань, як потенційно небезпечні хімікати, транскордонне забруднення повітря і забруднення міжнародних судноплавних русел.

Очолює Програму Виконавчий директор ЮНЕП, який за посадою є Заступником Генерального секретаря ООН (Under-Secretary-General). До сфери компетенції Виконавчого Директора ЮНЕП входить керівництво Секретаріатом та адміністративним персоналом Програми. Відповідно до резолюції ГА ООН 2997 від 15 грудня 1972 р., Виконавчий директор ЮНЕП обирається Генеральною Асамблеєю ООН за рекомендацією Генерального секретаря ООН терміном на 4 роки. З лютого 2019 р. посаду Виконавчого директора обіймає Інгер Андерсен (Данія), котра до цього часу обіймала посаду Генерального директора Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).

Керівним органом ЮНЕП є Асамблея ООН з навколишнього середовища, ЮНЕА (до 2013 року - Рада керуючих ЮНЕП). З 2013 р. має універсальне членство (193 держави-члена ООН).

Основними функціями Асамблеї є визначення глобального порядку денного у галузі охорони довкілля, здійснення загального політичного керівництва і визначення необхідних заходів для вирішення нагальних екологічних проблем, проведення огляду політики та сприяння обміну досвідом, встановлення стратегічного керівництва щодо майбутньої діяльності ЮНЕП тощо.

Сесії ЮНЕА відбуваються раз на два роки: 1-а сесія – 2014 р., 2-а сесія – 2016 р., 3-а сесія – 2017 р., 4-а сесія – 2019 р., 5-а сесія –  у 2 етапи: у 2021 р. віртуальний сегмент, у 2022 р. – за особистої участі представників держав-членів у Найробі, що пов’язано з пандемією COVID-19, 6-а сесія - 2024 р.

Робочим органом ЮНЕП є Комітет постійних представників, КПП, засідання якого відбуваються щоквартально, та його підкомітет, засідання якого відбуваються один або два рази на місяць.

Також раз на два роки (як правило, перед засіданням ЮНЕА) проходить засідання Комітету постійних представників відкритого складу, у якому можуть брати участь делегації, які не мають акредитованих представників при ЮНЕП.

Окрім переліченого, один раз на рік відбувається Щорічне засідання підкомітету КПП, особливість якого полягає у тому, що участь у ньому беруть також делегації профільних відомств держав-членів.

Керівний орган ЮНЕА та робочий орган КПП мають свої бюро, які складаються з 10 та 5 членів відповідно, що представляють усі географічні групи.

Під егідою ЮНЕП також працюють секретаріати декількох природоохоронних конвенцій, зокрема секретаріат та фонд Монреальського протоколу, секретаріати Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин, Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням та Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі.

Серед джерел фінансування ЮНЕП можна виділити Регулярний бюджет ООН, Фонд з навколишнього середовища, цільові фонди та добровільні внески.

Штаб-квартира ЮНЕП знаходиться у м. Найробі, Кенія. Також ЮНЕП має шість регіональних офісів та окремі офіси в деяких країнах. Під егідою ЮНЕП щорічно відзначається Всесвітній день навколишнього середовища (5 червня).


Програма ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат)
(інформаційна довідка)

Програма Організації Об'єднаних Націй з населених пунктів (ООН-Хабітат) (колишня назва: Центр Організації Об'єднаних Націй по населених пунктах) була створена у 1978 році і є провідним структурним підрозділом в рамках системи ООН, який відповідає за координацію діяльності з розвитку населених пунктів за двома головними напрямами: забезпечення належного житла для всіх і сталий міський розвиток.

Впродовж свого існування Програма зазнала низку структурних перетворень. Спочатку, згідно з рекомендаціями 1-ї Конференції ООН по населених пунктах (Хабітат-I, м.Ванкувер,  Канада,  травень-червень  1976 р.), на базі Комітету ООН по житлу, будівництву та плануванню був заснований Центр ООН з населених пунктах.

У ході 2-ї Конференції ООН з населених пунктах (Хабітат-II, м.Стамбул, Туреччина, червень 1996 р.), був прийнятий підсумковий документ - «Порядок денний Хабітат», в якому були детально окреслені напрямки і сфери діяльності ООН-Хабітат на найближчі 20 років, визначена стратегія по створенню умов для поліпшення бізнес-середовища життєдіяльності на основі сталого розвитку та система заходів щодо запобігання погіршенню стану населених пунктів.

У 2002 р., статус Центру по населеним пунктам було підвищено з Постійного комітету ЕКОСОР до Програми ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат). Керівний орган Центру - Комісія з населених пунктів, була перетворена в Раду керуючих (РК ООН-Хабітат), яка стала допоміжним органом ГА ООН, що доповідає їй через ЕКОСОР та складалася з 58 держав-членів.

Одним з головних завдань ООН-Хабітат на сьогодні залишається ефективна імплементація державами-учасницями ООН «Нової програми розвитку міст» (New Urban Agenda), схваленої у 2016 році у рамках 3-ї Конференції ООН із житла і сталого міського розвитку (Хабітат – ІІІ).

New Urban Agenda має на меті об’єднати зусилля держав, міст, регіональних лідерів, міжнародних організацій та громадянського суспільства з метою досягнення сталої урбанізації впродовж 20-річного періоду, що, у свою чергу, сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку ООН (Цілі 11 «Сталий розвиток міст і громад»). Програма надає відповідні рекомендації державам, містам, регіональним органам влади, різноманітним громадським організаціям для ефективного досягнення сталого розвитку міст та урбанізації. Каталог послуг ООН-Хабітат, що надаються Програмою у рамках міського планування, розвитку міст та населених пунктів з міститься за посиланням: https://unhabitat.org/2020-catalogue-of-services.

ООН-Хабітат очолює Виконавчий директор ООН-Хабітат, який за посадою є Заступником Генерального секретаря ООН (Under-Secretary-General). До сфери компетенції Виконавчого Директора ООН-Хабітат входить керівництво Секретаріатом та адміністративним персоналом Програми. Призначається ГА ООН терміном на 4 роки. Наразі, т.в.о. Виконавчого директора ООН-Хабітат є М.Млинар (Словаччина), який обіймає посаду заступника Виконавчого директора ООН-Хабітат.

На початку 2019 року відбулося реформування вищого керівного органу ООН-Хабітат: була створена Асамблея ООН-Хабітат (резолюція ГА ООН 73/239 від 20.12.2018 р), яка замінила попередній головний керівний орган - Раду Керуючих та яка діє на засадах універсалізації та Виконавча Рада ООН-Хабітат.

Сесії Асамблеї ООН-Хабітат відбуватимуться раз на чотири роки. Асамблея ООН-Хабітат приймає рішення та схвалює резолюції в рамках процесів урбанізації та розвитку поселень, а також надає рекомендації щодо імплементації New Urban Agenda та Цілей сталого розвитку.

Виконавча Рада ООН-Хабітат складається з 36 держав-членів, які обираються на чотирирічний період. ВР ООН-Хабітат збирається двічі-тричі впродовж одного календарного року.

Робочим органом ООН-Хабітат є Комітет постійних представників (КПП) при ООН-Хабітат, що виконує функції міжсесійного допоміжного органу.

Серед основних джерел фінансування ООН-Хабітат можна виділити Регулярний бюджет ООН, цільові фонди та добровільні внески.

Штаб-квартира ООН-Хабітат знаходиться у м. Найробі, Кенія. Також ООН-Хабітат має 3 регіональні офіси, 7 офісів зв’язку та 70 національних представництв. Щороку в перший понеділок жовтня відзначається Всесвітній день Хабітат.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux