• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Тарифи консульського збору
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

  

ТАРИФИ 

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Кенія

 

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

В доларах США

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

5

Прийняття на консульський облік

20

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

 

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

2.2

на підставі рішення суду

160

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам:

 

 

 

іншим особам:

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (183 катарських ріала);

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (1460 катарських ріалів)

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (73 катарських ріалів)

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,

та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

 

 

30

 

60

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

30

 

60

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

1.8

посвідчення заповітів

30

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (365 катарських ріалів)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

 

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

 

 

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (91 катарського ріала) і не більше 200 дол. США (730 катарських ріалів)

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

55 катарських ріалів за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (55 катарських ріалів) і не більше 200 дол. США (730 катарських ріалів)

16

Вчинення морських протестів

150

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

VII. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

разової

65

 

дворазової

65

 

багаторазової

65

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

65

 

дворазової

65

 

багаторазової

65

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

 

 

багаторазової

65

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

 

 

VII. ІНШІ ДІЇ

 

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30


КАРТКА БАНКІВСЬКИХ РЕКВІЗИТІВ

Банківський рахунок для консульських надходжень

 

Валюта

USD (840)

BENEFICIARY

ОДЕРЖУВАЧ

EMBASSY OF UKRAINE IN KENYA

ACCOUNT №

НОМЕР РАХУНКУ

2032414381

ACCOUNT WITH INSTITUTION 

(BENEFICIARY BANK)

БАНК ОДЕРЖУВАЧА

Absa Bank Kenya PLC,

Absa Towers Corporate Services Branch

Nairobi, Kenya

SWIFT

БАНКА ОДЕРЖУВАЧА

BARCKENX

BLZ OF SORT CODE

БАНКА ОДЕРЖУВАЧА

-

FW OR ABA

БАНКА ОДЕРЖУВАЧА

-

CORRESPONDENT ACCOUNT

НОМЕР КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКУ

-

INTERMEDIARY

БАНК КОРЕСПОНДЕНТ

CITI Bank N.A., New York

SWIFT

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

CITIUS33

BLZ OF SORT CODE

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

-

FW OR ABA

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

-


 

НАКАЗ про введення в дію тарифів консульського збору та термінів вчинення консульських дій  

НАКАЗ 

 

27 червня  2018 року                                            м.Найробі                                                                 18/2018

 

Про введення в дію тарифів консульського збору та термінів вчинення консульських дій   

1.      На виконання норм пунктів 5 (абзац 5) та 6 Положення про консульський збір України та Інструкції про порядок справляння сум консульського збору за вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах України, затверджених Наказом МЗС від 23.04.2018 №182, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2018 за №610/32062 

НАКАЗУЮ: 

І. Ввести в дію з 1 липня 2018 р. уніфіковані тарифи консульського збору (далі – Тарифи), що справляються за вчинення консульських дій в Посольстві України в Республіці Кенія, затверджені Наказом МЗС від 23.04.2018 №182, (додаються). 

ІІ. Наказ Посольства України в Республіці Кенія №10/2017 від 14.04.2017 р. вважати таким, що втратив чинність. 

ІІІ. Затвердити такі терміни вчинення консульських дій: 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У терміновому порядку — до п’яти робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються закордонною дипломатичною установою України;

У звичайному порядку — до десяти робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

Візові операції здійснюються у відповідності до Постанови ВРУ «Правила оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» №118 від 01.03.2017, Закону України «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009, Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» №3773-VI від 22.09.2001, Наказу МЗС та СБУ України «Порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі їх тимчасового або постійного проживання» №67/45 від 16.02.2012, Постанови КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення» №884 від 04.12.2013 та відповідних циркулярних листів. 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У терміновому порядку – до десяти робочих днів з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору, за окремими заявами громадян, у разі наявності технічної можливості та без урахування строків доставки.

У звичайному порядку - паспорт без урахування строків доставки видається Посольством у строк до трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору, але не раніше, ніж десять робочих днів. 

Оформлення паспортниї документів здійснюється у відповідності до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» №5492-VI від 20.11.2012, Закону України про «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» №3857-ХІІ від21.01.1994, Постанови КМУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» №2503-XII від 26.06.1992 та відповідних циркулярних листів. 

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну у відповідності до Постанови КМУ «Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну» № 1079 від 25.08.2004,  Наказу МЗС України «Про затвердження Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну» № 226 від 19.12.2005 та відповідних циркулярних листів. 

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

Нотаріальні дії здійснюються у відповідності до «Цивільного кодексу України» №435-IV від 16.01.2003, «Сімейного кодексу України» №2947-III від 10.01.2002, Закону України «Про нотаріат» №3425-XII від 02.09.1993, Наказу Мінюсту «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства» №3253/5 від 22.12.2010 та відповідних циркулярних листів.  

5. Дії з питань засвідчення документів (легалізація).

У звичайному порядкувід п'яти робочих днів.

У терміновому порядкудо п'яти робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

Засвідчення документів здійснюється у відповідності до Закону України «Про міжнародне приватне право» №2709-IV від 23.06.2005, Інструкції МЗС України «Про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном» №113 від 04.06.2002, «Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» № 995_082 від 05.10.1961, Наказу МЗС України «Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав» №237/803/151/5 від 05.12.2003 та відповідних циркулярних листів. 

6. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

Витребування здійснюється у відповідності до Закону України «Про інформацію» №2657-ХІІ від 10.02.1992, Інструкції МЗС України №116/53 від 11.06.2001 «Про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без                          громадянства» та відповідних циркулярних листів. 

7. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також оформлення цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися «Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України», затвердженою Наказом МЗС України 23.05.01 №32/5/101, «Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання», затвердженими наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 №96/5 та відповідними циркулярними листами. 

8. Прийняття на консульський облік. 
Прийняття на консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору. 

9. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215. 

ІІІ. Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору (у безготівковій формі на консульський розрахунковий рахунок
 Посольства №2032414381 в банку «Barclays Bank of Kenya Ltd». ІV. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.
 

V. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Тимчасовий повірений                                      /підпис/                                        С.М.Арустамян

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux