Посольство України в Республіці Кенія

, Київ 06:34

Тарифи консульського збору

  

 

 

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольство України в Республіці Кенія 

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США в  кенійських шилінгах 
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 10 1050
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  90 9450
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 200 21000
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  60 6300
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 30 3150
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30 3150
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 10 1050
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 40 4200
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 140 14700
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 200 21000
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 3150
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 3150
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 3150
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 30 3150
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 3150
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 100 10500
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 350 36750
10 Видача довідки про належність до громадянства України 20 2100
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20 2100
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 200 21000
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 300 31500
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 6825
  дворазової 65 6825
  багаторазової 65 6825
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 6825
  дворазової 65 6825
  багаторазової 65 6825
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 6825
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 2100
2 Видача витребуваного документа 80 8400
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 100 10500
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 1050
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 70 7350
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 250 26250
4 Видача довідки про засвідчення документа 30 3150
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 40 4200
2 Реєстрація шлюбу 100 10500
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 150 15750
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 100 10500
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 160 16800
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 50 5250
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 180 18900
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 350 36750
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 80 8400
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 120 12600
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 80 8400
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 5250 кен. шилінгів
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400  дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 42000 кен. шилінгів
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 2100 кен. шилінгів
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 80 8400
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 50 5250
- іншим особам 100 10500
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 50 5250
- іншим особам 100 10500
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 80 8400
є) посвідчення заповітів 50 5250
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  180 18900
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але10500 кен. шилінгів
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 280 29400
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 50 5250
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 50 5250
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 70 7350
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 70 7350
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 1050
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 40 4200
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 40 4200
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 40 4200
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 40 4200
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 2625 кен.шилінга і не більше 21000 кен. шилінга
14 Прийняття на зберігання документа 50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 5250 кен.шилінгів за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 1575 кен. шилінгів. і не більше 21000 кен.шилінгів
16 Вчинення морських протестів 160 16800
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 30 3150
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 40 4200
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 140 14700
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 1050
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 80 8400
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 250 26250
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 15750
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 40 4200

 

НАКАЗ про введення в дію тарифів консульського збору та термінів вчинення консульських дій  

 

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ КЕНІЯ  

Наказ 

14 квітня 2017 року                                                                                                                                  м.Найробі                                                                                                                                             №10/2017

Про введення в дію тарифів консульського збору та термінів вчинення консульських дій   

З метою уточнення термінів вчинення консульських дій, відповідно до пп. 14 та 15 Положення про консульській збір України, затвердженого наказом МЗС України № 3 від 05.01.2011 р., вимог постанови  КМУ від 01.03.2017 р. № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», а також положень інших нормативно-правових актів України, що регулюють порядок вчинення консульських дій 

НАКАЗУЮ: 

І. Ввести в дію з 16 квітня 2017 р. Тарифи консульського збору (далі – Тарифи), що справляються за вчинення консульських дій в Посольстві України в Республіці Кенія, затверджені Державним секретарем МЗС України А.І.Заяцем, 12 квітня 2017  р. (додаються). 

ІІ. Наказ Посольства України в Республіці Кенія №19/2017 від 01.07.2015 р. вважати таким, що втратив чинність. 

ІІІ. Затвердити такі терміни вчинення консульських дій: 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У терміновому порядку — до п’яти робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються закордонною дипломатичною установою України;

У звичайному порядку — до десяти робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

Візові операції здійснюються у відповідності до Постанови ВРУ «Правила оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» №118 від 01.03.2017, Закону України «Про прикордонний контроль» № 1710-VI від 05.11.2009, Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» №3773-VI від 22.09.2001, Наказу МЗС та СБУ України «Порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном в державі їх тимчасового або постійного проживання» №67/45 від 16.02.2012, Постанови КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення» №884 від 04.12.2013 та відповідних циркулярних листів. 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У терміновому порядку – до десяти робочих днів з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору, за окремими заявами громадян, у разі наявності технічної можливості та без урахування строків доставки.

У звичайному порядку - паспорт без урахування строків доставки видається Посольством у строк до трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору, але не раніше, ніж десять робочих днів. 

Оформлення паспортниї документів здійснюється у відповідності до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» №5492-VI від 20.11.2012, Закону України про «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» №3857-ХІІ від21.01.1994, Постанови КМУ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» №2503-XII від 26.06.1992 та відповідних циркулярних листів. 

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну у відповідності до Постанови КМУ «Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну» № 1079 від 25.08.2004,  Наказу МЗС України «Про затвердження Правил оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну» № 226 від 19.12.2005 та відповідних циркулярних листів.

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

Нотаріальні дії здійснюються у відповідності до «Цивільного кодексу України» №435-IV від 16.01.2003, «Сімейного кодексу України» №2947-III від 10.01.2002, Закону України «Про нотаріат» №3425-XII від 02.09.1993, Наказу Мінюсту «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства» №3253/5 від 22.12.2010 та відповідних циркулярних листів.  

5. Дії з питань засвідчення документів (легалізація).

У звичайному порядкувід п'яти робочих днів.

У терміновому порядкудо п'яти робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

Засвідчення документів здійснюється у відповідності до Закону України «Про міжнародне приватне право» №2709-IV від 23.06.2005, Інструкції МЗС України «Про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном» №113 від 04.06.2002, «Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» № 995_082 від 05.10.1961, Наказу МЗС України «Правила проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав» №237/803/151/5 від 05.12.2003 та відповідних циркулярних листів. 

6. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

Витребування здійснюється у відповідності до Закону України «Про інформацію» №2657-ХІІ від 10.02.1992, Інструкції МЗС України №116/53 від 11.06.2001 «Про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без                          громадянства» та відповідних циркулярних листів. 

7. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також оформлення цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися «Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України», затвердженою Наказом МЗС України 23.05.01 №32/5/101, «Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання», затвердженими наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 №96/5 та відповідними циркулярними листами. 

8. Прийняття на консульський облік.

Прийняття на тимчасовий консульський облік – терміновий тариф консульського збору не застосовується.
Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.
Постійний консульський облік оформлюється у відповідності до Наказу МЗС України №201 від 22.11.99 «Про затвердження Порядку розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном» та відповідних циркулярних листів.

9. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

ІІІ. Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору (у безготівковій формі на консульський розрахунковий рахунок Посольства №2032414381 в банку «Barclays Bank of Kenya Ltd».

ІV. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляти у подвійному розмірі.

V. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Посол                                                     /підпис/                                              Є.Цимбалюк

Банківські реквізити для сплати консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Республіці Кенія
 

 

ВАЛЮТА

USD

BENEFICIARY

ОДЕРЖУВАЧ

Embassy of Ukraine

ACCOUNT №  (IBAN)

НОМЕР РАХУНКУ

2032414381

ACCOUNT WITH INSTITUTION (BENEFICIARY BANK)

БАНК ОДЕРЖУВАЧА

Barclays Bank of Kenya Ltd

BLZ OR SORT CODE ( BSB)

БАНКА ОДЕРЖУВАЧА

--------

FW OR ABA

БАНКА ОДЕРЖУВАЧА

--------

CORRESPONDENT ACCOUNT

НОМЕР КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКУ

--------

INTERMEDIARY

БАНК КОРЕСПОНДЕНТ

Barclays New York

SWIFT

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

BARCUS33

BLZ OR SORT CODE

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

-------

FW OR ABA

БАНКА КОРЕСПОНДЕНТА

-------

 


Консульський відділ Посольства України в Республіці Кенія
Керівник: Калінчук Олександр Анатолійович
Третій секретар (консульські питаня)
Адреса: Republic of Kenya, Limuru Rd., 674, Nairobi-00619, P.O. Box 63566. Переглянути на мапі
Телефон: +254205224545
Ел. пошта: oleksandr.kalinchuk@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://kenya.mfa.gov.ua
Графік роботи:

09:00 – 16:30 - понеділок-четвер

09:00 – 15:00 - п'ятниця

Консульський прийом: 

09:00 - 12:00 - понеділок, вівторок, середа, четвер 

12:00 - 15:00 - п'ятниця 

Вихідні дні: субота, неділя

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

 

 

Межі консульського округу:

Кенія, Бурунді, Малаві, Сомалі, Союз Коморських островів, Руанда, Танзанія, Уганда

Примітки:

 ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПУ в Республіці Кенія: +254 73336 63 66, (Прохання телефонувати ВИКЛЮЧНО у разі загрози життю чи загибелі громадян

Почесне консульство України в Республіці Руанда (м. Кігалі) 

Вінсент Ітангаєнда 

 Адреса: Centenary House, 4th Floor, KN 4, AV 8, Kigali, Rwanda

Телефон: + 250 788 35 25 05; + 250 121 037

Ел. пошта: vinrezida@yahoo.co.uk

Веб. сайт: http://kenya.mfa.gov.ua

Графік роботи: понеділок-п’ятниця, 9:00-12:00

Будь ласка, зверніть увагу!

 

«З 22 серпня 2016 року в Посольстві започатковано оформлення українських віз засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза», що уможливлює іноземцям та особам без громадянства реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт http://visa.mfa.gov.ua .

Зазначене нововведення спрямоване на створення прозорих та доступних умов оформлення віз, спрощення візових процедур загалом.

При цьому наголошуємо, що фото заявників, що завантажується до ІТС «Віза» має бути якісним, за зразком «фото на паспорт».

 

Бажаючі отримати візу в Посольстві України повинні звертатися в консульський відділ Посольства особисто! Посольство не співпрацює з «посередниками/агентами»! Посольство не буде приймати на розгляд документи на отримання віз від «посередників/агентів»! Візу може бути скасовано у разі виявлення участі в процесі отримання візи «посередника/агента»!

Шановні відвідувачі консульського відділу,

З метою пришвидшення вчинення нотаріальних дій МЗС України започатковано практику попереднього надсилання необхідних даних для вчинення нотаріальних дій на службову електронну скриньку консульського відділу Посольства - oleksandr.kalinchuk@mfa.gov.ua